Ungdom

SRK har fått medel ur Idrottslyftet flera år i rad, vilket har gynnat vår verksamhet väldigt mycket!
Vi söker igen medel ur Lyftet.
Vi vill ha in dina idéer och förslag! Skicka in på tavling.stjarnorpsrk@hotmail.com