Möten

SRK:s styrelse träffas dessa datum 2020:

7 januari  Birgitta Bullorp

4 februari   Agneta o Janne Grytstorp

26 februari kl 18.00 Årsmöte Rist gård.
Konstituerande möte i anslutning

Därefter

Möten på distans pga omständigheter