Styrelsen

Styrelsen i Stjärnorps Ridklubb

Ledamöter väljs på årsmötet varje år. De sitter i två år.

Ordföranden väljs på ett år. Suppleanter väljs på ett år.

Ordförande:
Birgitta Hultmark, tel 070-640 47 03, ordf@stjarnorpsrk.se
Sekreterare:
Kristina Lagerberg, tel 070-220 21 14, sekr@stjarnorpsrk.se
Kassör:
Helen Johanzon, tel 076-824 90 02,  kassor@stjarnorpsrk.se
Övriga ledamöter:
Anne-Marie Karlsson, tel 070-677 46 80
Desirée Andersson, tel 070-478 91 89

Suppleanter:
Agneta Bellinger, tel 070-922 33 86
Jan Bellinger, tel 070-89 12 70