Funktionärer till körtävling 2 juni. Samarr med Åkerbo RKS

Stjärnorps Ridklubb är samarrangörer vid Åkerbo Rid-och Körsällskaps tävling i sportkörning den 2 juni på terrängbanan i Ekenäs.
En lokal nationell tävling med klasser från LB  till Msv

Sportkörning innebär tre moment – Dressyr, precision och maraton.
I en endagars tävling läggs precisionen (portat med koner) som ett hinder i maraton. Man behöver många medhjälpare som funktionärer, ute i hinder och inne i sekretariatet.
Alla kan hjälpa till utan någon kunskap om körning eller hästar.

Vill vill puffa våra medlemmar och gärna medlemmars familjer o vänner att bistå med funktionärshjälp den dagen. Man får en trevlig samvaro o spänning. Man servas med fika o mat.
Anmäl er till
sekr@stjarnorpsrk.se
ordf@stjarnorpsrk.se
eller i FB-gruppen

Tillsammans gör vi klubben! Välkomna